O projekcie

W tym momencie w projekcie na ścieżce szkoleniowej mamy wolne miejsca dla osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, znajdujących się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz  osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących teren województwa łódzkiego.

PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. oraz Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym w okresie od 01.03.2013 do 28.02.2015 pt: „PROGRAM OUTPLACEMENT – WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”.

W ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano całą gamę działań skierowanych do osób bezrobotnych i pracowników zagrożonych zwolnieniem lub będących w okresie wypowiedzenia z przedsiębiorstw, które przechodzą procesy restrukturyzacyjne.

Cel projektu i zakres programu:

Osoby biorące udział w projekcie wezmą udział w działaniach służących ocenie ich potencjału zawodowego oraz uzyskaniu przez nich kwalifikacji i uprawnień, umożliwiających zdobycie nowej, ciekawej pracy. Przygotowana ścieżka uczestnictwa w projekcie zakłada kilka połączonych ze sobą etapów. Działania realizowane w projekcie skierowane są zarówno do osób objętych programem zwolnień monitorowanych, jak i osób indywidualnych.

Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem, pracujące w mikro, małych, średnich lub dużych firmach, mogą zgłosić się do udziału w projekcie indywidualnie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!